Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018

И тъй, Фюри на Световно. Не съм предполагала че някога в живота си ще изрека тези думи, но ето че са факт. И съм заедно с Христо Томов, Венелин Горнишки и Димитър Смилянов….

Oct 2, 2018 | Posted by in Fury Escape, Емоционален асансьор | Comments Off on Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018