Autism awareness day 2014

Днес няколко сгради в София и страната ще засветят в синьо. Защото днес в 2 Април, Световен ден за информираност за аутизма. Не ви призовавам да се присъединявате, не ви прозовавам да давате пари или са ди купувате крушки, искам само да ви помоля, прочетете какво е аутизма, разберете какви са тези хора и най- вече, възпитайте децата си да толерират различните и да ги разбират. Важно е, за всички нас и не само защото аутизмът засяга едно на всеки 88 деца, а защото тези деца са прекрасни, съвършени по свой начин същества и могат да дадат много и на нас и на обществото. Стига някой да ги разбира.