Емоционален асансьор

Нещата, които ме поддържат жива и не ми дават да заспивам нощем!