Fury Escape

По малко за всяка escape стая която сме посещавали, с много любов!

Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018

И тъй, Фюри на Световно. Не съм предполагала че някога в живота си ще изрека тези думи, но ето че са факт. И съм заедно с Христо Томов, Венелин Горнишки и Димитър Смилянов….

Oct 2, 2018 | Posted by in Fury Escape, Емоционален асансьор | Comments Off on Fury на финал на Red Bull Escape Room World Championship 2018

IT на King’s Room

Стая 91
Февруари 11, 2018
Нашето време: 120:00 минути

Mar 12, 2018 | Posted by in Fury Escape | Comments Off on IT на King’s Room

Ghost Hotel

Стая 90
Януари 11, 2018
Нашето време: 40:00 минути

Jan 29, 2018 | Posted by in Fury Escape | Comments Off on Ghost Hotel
Premium Wordpress Themes by UFO Themes