Escape room Sofia – Съветският Кабинет

Съветският Кабинет

Fury team: Георги ГеоргиевЙордан ДанчевВасил ЙосковКалоян ГигилевНадежда Данабашева
Дата на посещение: Ноември 22, 2014
Нашето време: 59:50 минути

Катинари. По много. Към момента на нашата игра пъзелите ни се сториха интересни и уникални. Комуникацията ставаше през уоки-токи, което никога не е добра идея. Атмосферата беше автентична, накрая пускането на “газ” беше нещо което не очаквахме и тогавашния WOW ефект.

Нашата снимка 🙂
Снимката на Escape Rooms Sofia. (заклевам се Жоро колко е отслабнал от тогава!)

Стаите на Escape room Sofia вече не съществуват.