Harz Escape – The Don Vito Investigation

https://www.harz-escape.de/

Fury team: Велина Дойчева, Христо Томов, Димитър Смилянов, Антон Кондузов и Надежда Данабашева
Дата на играта: Май 2, 2020
Нашето време: 45:00 минути

Поредното онлайн приключение, този път в Германия. Заслужава си времето и инвестицията, нямаше някакви супер новаторски пъзели, но предвид тематиката и ограниченията мисля че се справиха подобаващо..

Нашата снимка 🕵️‍♀️🍾🃏
Снимката на Harz Escape