Help Us Escape – Casino Owner Strikes Back!

https://www.helpusescape.com/

Fury team: Велина Дойчева, Христо Томов, Димитър Смилянов, Мартина Маринова, Антон Кондузов и Надежда Данабашева
Дата на играта: Май 30, 2020
Нашето време: 57:58 минути

Алън бяга като откачен по стаята и ни показва десетки неща, тази стая е натъпкана с много, наистина много пъзели. Кутии, куфарчета, шкафове, чекмеджета … всичко съдържа някакви тайни и разбира се е заключено. Малко съм разочарована защото Алън (който управлява стаята от дома си, тоест стаята е разположена буквално в хола му) ни помага и ни насочва постоянно. Разбираемо е, тъй като пъзелите са толкова много че просто няма как без него да се оправим. Но ако времето не е 60 минути, а примерно 90, това нямаше да се налага и щяхме да си я изиграем без помощ.

Снимката 💻 🎤 📹