Improbable Escapes – Seven Dwarfs: Mining Mission

https://www.improbableescapes.com/

Fury team: Велина Дойчева, Христо Томов, Димитър Смилянов, Мартина Маринова, Антон Кондузов и Надежда Данабашева
Дата на играта: Юни 28, 2020
Нашето време: 55:00 минути

Стаята е реална и декорите са добри. Ако бяхме на локацията вероятно щяхем да се справим и по- бързо, пъзелите са сравнително лесни, но докато пет човека се опитват на не родния си език да обяснят на един къде и какво да направи, стават обърквания. За сметка на това пъзелите са много и си прекарахме чудесно, мисията изпълнена, бягството от мината осъществено 🙂 Историята беше интересна и това, че има видеа имплементирани в играта които разкриват какво се случва беше много приятен елемент.

Снимката ⚒️ 👲 ⛏️