Sintagra – Писмо от изчезналия учен и Капанът на серийния убиец

Стаи 59 и 60
Юни 6, 2016
Нашето време: 15:40 и и 44:50 минути