Fury escape trip vol. 0.2

Един ден, три града, пет стаи, четири рекорда