Умения, които се развиват в резултат на компютърните игри.

Умения, които се развиват в резултат на компютърните игри.