Locked.Amsterdam – The submarine

https://lockedamsterdam.nl/

Fury team: Велина Дойчева, Христо Томов, Димитър Смилянов и Надежда Данабашева
Дата на посещение: Септември 23, 2019
Нашето време: 48:00 минути

Дойдохме за една стая, останахме за две. След нашето посещение тази стая може да се играе вече и онлайн, ще си прекарате чудесно 😉

Нашата снимка ☢️ ⚡
Снимката на Locked.Amsterdam