Sherlocked – The vault

https://sherlocked.nl/

Fury team: Велина Дойчева, Христо Томов, Димитър Смилянов и Надежда Данабашева
Дата на посещение: Септември 21, 2019
Нашето време: 54:00 минути

 В такъв филм ни вкараха тук … Още след запазването на стаята започват да пристигат едни криптирани писма, инструкции, абсолютна шпонска драма. Това пък е първата стая в която започваме приключението извън стаята, даже на различна локация. Трябваше да влизаме в роля, да убеждаваме хора какво и защо сме тук, да се прествуваме на търговци на изкуство, да бяхаме от полицията … Локацията на самата стая е в сграда строена от Кралица Вилхемина и по размери бие всичко което сме играли до сега. Всичко завършва в истински банков волт поне на 100 години и истински банков сейф останал от годините когато сградата е била търговска палата. До тук всяка холандска стая ни дава нови, непознати сценарии и изживявания подкрепени с много история, много нови механики и ние просто умираме от абсолютен кеф.
Получихме “златни” значки от Тайното общество на двата кръстосани ключа! 10/10 без никакви коментари 🙂

Нашата снимка 🏦 🖼️ 🔮
Снимката на Sherlocked