YouEscape #8 [The Prism]

https://www.patreon.com/youescape/posts

Fury team: Димитър Смилянов, Велина Дойчева, Христо Томов, Антон Кондузов, Ваня Стоицева и Надежда Данабашева
Д
ата на играта: Октомври 10, 2020

Нашето време: 52:00 минути

Изкъртихме!

Нашата снимка: 💡 🔦 🕯️